DNA Sequences

BRCA1 DNA SEQUENCE: 600 bases near the 3’ end of the BRCA1 gene

Reference sequence plus sequences for Deb, Lori, Katherine, Mother, Father, and Uncle

>BRCA1_Reference_DNA_Sequence

GTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCACTTTAACTAATCTAATTACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAGATGCTGAGTTTGTGT

GTGAACGGACACTGAAATATTTTCTAGGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCTGGGTGACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCT

GAATGAGCATGATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCAAAGCGAGCAAGAGAATCCCAGGACAGAAAGATCTTC

AGGGGGCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACATGCCCACAGATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTGCTTCTGTGGTGAAGG

AGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACAGGTGTCCACCCAATTGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCCATGCAATTGGGCA

GATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGGGTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAGTGCCAGGAGCTGGACACCTACCTGATACCCCAGATC

CCCCACAGCCACTACTGA

______________________________________________________________________

>Deborah_BRCA1_DNA_Sequence

GTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCACTTTAACTAATCTAATTACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAGATGCTGAGTTTGTGT

GTGAACGGACACTGAAATATTTTCTAGGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCTGGGTGACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCT

GAATGAGCATGATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCAAAGCGAGCAAGAGAATCCCAGGACAGAAAGATCTTC

AGGGGGCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACAGGCCCACAGATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTGCTTCTGTGGTGAAGG

AGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACAGGTGTCCACCCAATTGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCCATGCAATTGGGCA

GATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGGGTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAGTGCCAGGAGCTGGACACCTACCTGATACCCCAGATC

CCCCACAGCCACTACTGA

______________________________________________________________________

>Lori_BRCA1_DNA_Sequence

GTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCACTTTAACTAATCTAATTACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAGATGCTGAGTTTGTGT

GTGAACGGACACTGAAATATTTTCTAGGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCTGGGTGACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCT

GAATGAGCATGATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCAAAGCGAGCAAGAGAATCCCAGGACAGAAAGATCTTC

AGGGGGCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACATGCCCACAGATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTGCTTCTGTGGTGAAGG

AGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACAGGTGTCCACCCAATTGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCCATGCAATTGGGCA

GATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGGGTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAGTGCCAGGAGCTGGACACCTACCTGATACCCCAGATC

CCCCACAGCCACTACTGA

______________________________________________________________________

>Katherine_BRCA1_DNA_Sequence

GTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCACTTTAACTAATCTAATTACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAGATGCTGAGTTTGTGT

GTGAACGGACACTGAAATATTTTCTAGGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCTGGGTGACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCT

GAATGAGCATGATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCAAAGCGAGCAAGAGAATCCCAGGACAGAAAGATCTTC

AGGGGGCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACAGGCCCACAGATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTGCTTCTGTGGTGAAGG

AGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACAGGTGTCCACCCAATTGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCCATGCAATTGGGCA

GATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGGGTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAGTGCCAGGAGCTGGACACCTACCTGATACCCCAGATC

CCCCACAGCCACTACTGA

______________________________________________________________________

>Mother_BRCA1_DNA_Sequence

GTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCACTTTAACTAATCTAATTACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAGATGCTGAGTTTGTGT

GTGAACGGACACTGAAATATTTTCTAGGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCTGGGTGACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCT

GAATGAGCATGATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCAAAGCGAGCAAGAGAATCCCAGGACAGAAAGATCTTC

AGGGGGCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACAGGCCCACAGATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTGCTTCTGTGGTGAAGG

AGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACAGGTGTCCACCCAATTGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCCATGCAATTGGGCA

GATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGGGTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAGTGCCAGGAGCTGGACACCTACCTGATACCCCAGATC

CCCCACAGCCACTACTGA

______________________________________________________________________

>Father_BRCA1_DNA_Sequence

GTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCACTTTAACTAATCTAATTACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAGATGCTGAGTTTGTGT

GTGAACGGACACTGAAATATTTTCTAGGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCTGGGTGACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCT

GAATGAGCATGATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCAAAGCGAGCAAGAGAATCCCAGGACAGAAAGATCTTC

AGGGGGCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACATGCCCACAGATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTGCTTCTGTGGTGAAGG

AGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACAGGTGTCCACCCAATTGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCCATGCAATTGGGCA

GATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGGGTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAGTGCCAGGAGCTGGACACCTACCTGATACCCCAGATC

CCCCACAGCCACTACTGA

______________________________________________________________________

>Uncle_BRCA1_DNA_Sequence

GTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCACTTTAACTAATCTAATTACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAGATGCTGAGTTTGTGT

GTGAACGGACACTGAAATATTTTCTAGGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCTGGGTGACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCT

GAATGAGCATGATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCAAAGCGAGCAAGAGAATCCCAGGACAGAAAGATCTTC

AGGGGGCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACAGGCCCACAGATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTGCTTCTGTGGTGAAGG

AGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACAGGTGTCCACCCAATTGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCCATGCAATTGGGCA

GATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGGGTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAGTGCCAGGAGCTGGACACCTACCTGATACCCCAGATC

CCCCACAGCCACTACTGA